Jolanda Senne Professional Organizing (KvK 18081365) behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande mededeling.

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jolanda Senne Professional Organizing nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze website is eigendom van Jolanda Senne. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolanda Senne.

Bedrijvig in Balans is een handelsnaam van Jolanda Senne Professional Organizing.